Prawo do publikacji pełnego zbioru znajdujących sie tu wyrobów artystycznych pozostaje w mocy prawowitego dziedzica. Wszystkie artykuły opublikowane na tej stronie, kompozycje muzyczne, obrazy oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim ©. Nie mogą one być kopiowane ani zmieniane w prywatnym użytku bez wyraźnej, pisemnej zgody Daraschka.
Wpisy w księdze gości nie zostaną publikowane.
Linki: Odpowiedzialni za ich funkcjonalność są wymienieni tu odpowiedni operatorzy platform.

Szatę grficzną tej strony kreował Autor. Wykonawca: KOK@LO