Na początek aby było miejsce i swoi, a później żeby przyszli także nieznani swoi, czyli na początek by nie być w tym samemu a później abyśmy nie byli w tym sami.
Grotowski